บริษัท พีเคจี เจอร์นีย์ ไลน์ จำกัด

PKG JOURNEY LINE COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท พีเคจี เจอร์นีย์ ไลน์ จำกัด (ID: 0105542004988) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 20/1/2542 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 47/401 อาคารนาริตะ ชั้นที่ 7 ห้องเลขที่ 7003 (เมืองทองธานี) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี กิจการหลักคือ ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง มีทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105542004988
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
20/1/2542 พ.ศ.
(25 ปี 5 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
20/1/1999 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
วัตถุประสงค์
79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง

บริษัทที่คล้ายคลึง