บริษัท ดี.เอ็น.ดี. จำกัด

D.N.D. CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105541077906
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/12/2541 พ.ศ. (25 ปี 5 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
16/12/1998 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 30-38 อาคาร เคบีเอส ห้อง 201 ซอยมเหสักข์ 3 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า