บริษัท เอพี พาร์คกิ้ง จำกัด

AP PARKING CO., LTD.

บริษัท บริษัท เอพี พาร์คกิ้ง จำกัด (ID: 0105541073498) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 23/11/2541 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 795 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105541073498
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
23/11/2541 พ.ศ.
(25 ปี 7 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
23/11/1998 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง