บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

GLOBAL ENVIRONMENTAL CONSULTANT CO., LTD.

บริษัท บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด (ID: 0105541073030) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 20/11/2541 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 10/205 หมู่ที่ 3 ซอยสุขุมวิท 113 ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ กิจการหลักคือ การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105541073030
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
20/11/2541 พ.ศ.
(25 ปี 8 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
20/11/1998 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง