บริษัท เซอร์คอน ทราเวล จำกัด

ZIRCON TRAVEL COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท เซอร์คอน ทราเวล จำกัด (ID: 0105541069652) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 6/11/2541 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 289/1 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105541069652
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
6/11/2541 พ.ศ.
(25 ปี 8 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
6/11/1998 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
วัตถุประสงค์
79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง

บริษัทที่คล้ายคลึง