บริษัท มาทคอม อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด

MATCOM INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105541067374
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/10/2541 พ.ศ. (25 ปี 7 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
28/10/1998 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 339 อาคารเดอะ เรอเนสซองส์ ชั้น 3 ซอยพิพัฒน์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค