บริษัท นอร์มา อินเตอร์เทรด จำกัด

NORMA INTERTRADE CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105541065029
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/10/2541 พ.ศ. (25 ปี 7 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
16/10/1998 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 3331/20 ซอยสุดประเสริฐ 4 ถนนสุดประเสริฐ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค