บริษัท มาร์คแมน เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วิส จำกัด

MARKSMAN ENTERPRISE SERVICE CO., LTD.

บริษัท บริษัท มาร์คแมน เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วิส จำกัด (ID: 0105541064383) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 14/10/2541 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 48/13 อาคารอี 1 ชั้น 3 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105541064383
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
14/10/2541 พ.ศ.
(25 ปี 8 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
14/10/1998 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
วัตถุประสงค์
79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง

บริษัทที่คล้ายคลึง