บริษัท กฤษณา ช้อป จำกัด

GRISSANA SHOP CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105541056275
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/9/2541 พ.ศ. (25 ปี 9 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
8/9/1998 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 110/338 หมู่ที่ 7 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม