บริษัท เคที เวนเจอร์ส จำกัด

KT WENTURES CO., LTD.

บริษัท บริษัท เคที เวนเจอร์ส จำกัด (ID: 0105541055848) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 7/9/2541 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 2120/324 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105541055848
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
7/9/2541 พ.ศ.
(25 ปี 10 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
7/9/1998 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง