บริษัท เพิ่มพูนสินพาณิชย์ จำกัด

PERMPOONSIN PANIT CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105541052539
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/8/2541 พ.ศ. (25 ปี 9 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
21/8/1998 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 119/61 หมู่ที่ 5 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม