บริษัท ดับบลิว พี เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

W.P.S.INTERNATIONAL CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105541040905
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/7/2541 พ.ศ. (25 ปี 11 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
2/7/1998 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 660/3 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47114 ร้านขายของชำ