บริษัท เอส.ที.ออยล์ไทย โฮลดิ้ง จำกัด

S.T. OIL THAI HOLDING CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105541040646
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/7/2541 พ.ศ. (25 ปี 11 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
1/7/1998 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 4 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม