บริษัท โอ.วี.อินเตอร์เนชั่นแนล อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

O. V. INTERNATIONAL IMPORT - EXPORT CO., LTD.

บริษัท บริษัท โอ.วี.อินเตอร์เนชั่นแนล อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (ID: 0105541035049) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 8/6/2541 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 97 ซอยเอกชัย 66/6 แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง มีทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105541035049
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
8/6/2541 พ.ศ.
(26 ปี 1 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
8/6/1998 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
20,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง