บริษัท หมิงหัว เอ็นเตอร์ไพรส์ พัฒนา จำกัด

MING HUA ENTERPRISE DEVELOP CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105541007801
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/2/2541 พ.ศ. (26 ปี 4 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
5/2/1998 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 107/1640-1641 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า