บริษัท ที.ท็อป เทรนนิ่ง จำกัด

T.TOP TRANING CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105541005751
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/1/2541 พ.ศ. (26 ปี 3 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
27/1/1998 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 41/226 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 82301 การจัดการประชุม