บริษัท ทเวนตี้ ทรี จำกัด

TWENTY THREE CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105541005743
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/1/2541 พ.ศ. (26 ปี 3 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
27/1/1998 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 22/2 ซอยสมปรารถนา แยก 1 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 82301 การจัดการประชุม