บริษัท ดีอาร์ที-ทรีทเมนท์ ทัวร์ส โคออดิเนเตอร์ จำกัด

DRT-TREATMENT TOURS COORDINATORS COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105541005247
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/1/2541 พ.ศ. (26 ปี 3 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
26/1/1998 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1788/292 ซอยร่วมพัฒนา 65 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 82301 การจัดการประชุม