บริษัท สุประวัฒน์ เซอร์วิส จำกัด

SUPRAWAT SERVICE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105541003279
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/1/2541 พ.ศ. (26 ปี 4 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
16/1/1998 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1449/122 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 82301 การจัดการประชุม