บริษัท เฮลท์ แคร์-ศุยานี จำกัด

HEALTH CARE-SUYANEE CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105541002507
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/1/2541 พ.ศ. (26 ปี 4 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
13/1/1998 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 40/642 หมู่ที่ 7 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 82301 การจัดการประชุม