บริษัท เอ๊คสทาซี่ โคล์ธติ้ง จำกัด

ECSTASY CLOTHING CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105540103903
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/12/2540 พ.ศ. (26 ปี 5 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
26/12/1997 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 141/652-655 ซอยประชาอุทิศ 27 ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า