บริษัท ลัม เลือง ฮัง (กรุงเทพฯ) จำกัด

LAM LEONG HANG (BANGKOK) CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105540101706
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/12/2540 พ.ศ. (26 ปี 6 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
12/12/1997 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 289 ซอยเจริญนคร 10 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า