บริษัท ต.ไทยรุ่งเรืองพัฒนา จำกัด

T.THAI ROONGRUENG PATTANA CO., LTD.

บริษัท บริษัท ต.ไทยรุ่งเรืองพัฒนา จำกัด (ID: 0105540099418) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 1/12/2540 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 31/794 หมู่ที่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี กิจการหลักคือ การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105540099418
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
1/12/2540 พ.ศ.
(26 ปี 7 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
1/12/1997 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง