บริษัท นอร์ดิค แทรเวล จำกัด

NORDIC TRAVEL CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105540098977
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/11/2540 พ.ศ. (26 ปี 5 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
27/11/1997 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 10/96 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 6 ซอยสุขุมวิท 13(แสงจันทร์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 82301 การจัดการประชุม