บริษัท เซเว่น แอสโซซิเอท จำกัด

SEVEN ASSOCIATE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105540092057
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/10/2540 พ.ศ. (26 ปี 6 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
27/10/1997 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1339/133-134 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 82301 การจัดการประชุม