บริษัท ธัญนันท์พาณิชย์ จำกัด

THANYANANT COMERCIAL CO., LTD.

บริษัท บริษัท ธัญนันท์พาณิชย์ จำกัด (ID: 0105540086472) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 3/10/2540 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 88 หมู่ที่ 5 ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา กิจการหลักคือ การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105540086472
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
3/10/2540 พ.ศ.
(26 ปี 9 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
3/10/1997 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง