บริษัท แอสโซซิเอชั่น มีเดีย พลัส จำกัด

ASSOCIATION MEDIA PLUS CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105540084801
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/9/2540 พ.ศ. (26 ปี 7 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
26/9/1997 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 333 หมู่ที่ 9 ห้อง 14/1 ชั้น 14 อาคารเอ พี นครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 82301 การจัดการประชุม