บริษัท เอ.ดี. มีเดีย จำกัด

A.D. MEDIA CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105540084356
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/9/2540 พ.ศ. (26 ปี 7 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
25/9/1997 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 1213/150 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 82301 การจัดการประชุม