บริษัท ซี.อี.แกรนด์ ปิโตรเลี่ยม จำกัด

C.E. GRAND PETROLIEM COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105540066447
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/7/2540 พ.ศ. (26 ปี 11 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
16/7/1997 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 988/239 ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม