บริษัท ตะวัน เพาเวอร์ จำกัด

TAWAN POWER CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105540061968
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/7/2540 พ.ศ. (26 ปี 11 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
2/7/1997 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 163 หมู่ที่ 3 ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม