บริษัท สินสันไม้และวัสดุก่อสร้าง จำกัด

ZIN ZON WOOD & CONSTRUCTION CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105539073516
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/7/2539 พ.ศ. (27 ปี 11 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
3/7/1996 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 108-110 ถนนมิตรพันธ์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น