บริษัท โกลเด้น ฮอร์ส ยูเนี่ยน อินเตอร์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด

GOLDEN HORSE UNION INTER DEVELOPMENT CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105539071025
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/6/2539 พ.ศ. (27 ปี 11 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
26/6/1996 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 19 ซอยลาดพร้าววังหิน 44 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น