บริษัท สยามร่มโพธิ์ จำกัด

SIAM ROMPHOTI CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105539062581
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/6/2539 พ.ศ. (27 ปี 11 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
4/6/1996 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 57 ซอยวัดราชนัดดา ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม