บริษัท พัฒนะชัย ออยล์ จำกัด

PATTANACHAI OIL CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105539061542
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/5/2539 พ.ศ. (27 ปี 11 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
29/5/1996 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 151/30 ถนนเทอดไทย แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม