บริษัท วิวัฒน์ ออยล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

VIVAT OIL AND SERVICE CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105539060376
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/5/2539 พ.ศ. (27 ปี 11 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
27/5/1996 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,800,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 162 ถนนประชาราษฎร์สาย 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม