บริษัท นอร์ส ฟรุต จุ้ยซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

NORS FRUIT JUICE (THAILAND) COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท นอร์ส ฟรุต จุ้ยซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ID: 0105539026887) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 4/3/2539 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 142 อาคารทูแปซิฟิกเพลส ชั้นที่ 21 ห้องเลขที่ 2106 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105539026887
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
4/3/2539 พ.ศ.
(28 ปี 4 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
4/3/1996 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง