บริษัท ไทยสุพีเรียร์ อินดัสตรี โปรดักส์ จำกัด

THAI SRPERIOR INDUSTRY PRODUCT CO., LTD.

บริษัท บริษัท ไทยสุพีเรียร์ อินดัสตรี โปรดักส์ จำกัด (ID: 0105539000420) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 3/1/2539 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1213/215 ถนนลาดพร้าว 94 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ มีทุนจดทะเบียน 250,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105539000420
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
3/1/2539 พ.ศ.
(28 ปี 6 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
3/1/1996 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
250,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
วัตถุประสงค์
47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ

บริษัทที่คล้ายคลึง