บริษัท เอ็กซ์ตร้า เคเบิ้ล โปรเท็คชั่น จำกัด

EXTRA CABLE PROTECTION CO., LTD.

บริษัท บริษัท เอ็กซ์ตร้า เคเบิ้ล โปรเท็คชั่น จำกัด (ID: 0105538144215) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 6/12/2538 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 101/11 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ มีทุนจดทะเบียน 6,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105538144215
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
6/12/2538 พ.ศ.
(28 ปี 7 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
6/12/1995 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
6,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
วัตถุประสงค์
47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ

บริษัทที่คล้ายคลึง