บริษัท ซีวอล์คเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

SEAWALKER (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท บริษัท ซีวอล์คเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ID: 0105538118168) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 3/10/2538 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 100/128 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จ.ปทุมธานี กิจการหลักคือ การขายส่งเครื่องกีฬา มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105538118168
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
3/10/2538 พ.ศ.
(28 ปี 9 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
3/10/1995 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
46433 การขายส่งเครื่องกีฬา

บริษัทที่คล้ายคลึง