บริษัท กรีนเลเธอร์ เอ็กซ์ปอร์ตติ้ง จำกัด

GREEN LEATHED MARKETING CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105538088625
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/7/2538 พ.ศ. (28 ปี 10 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
27/7/1995 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 54/1 ซอยสันติภาพ ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46493 การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้สำหรับการเดินทาง