บริษัท เอส.ซี. เครื่องหนัง เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

S.C. LEATHER PRODUCT EXPORT CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105538081701
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/7/2538 พ.ศ. (28 ปี 11 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
10/7/1995 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 257/19-20 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ* เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46493 การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้สำหรับการเดินทาง