บริษัท ทาลิสแมน เทรดดิ้ง จำกัด

TALISMAN TRADING CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105538081531
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/7/2538 พ.ศ. (28 ปี 11 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
10/7/1995 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1000/22-27 อาคารพี.บี.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 8 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ* เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46493 การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้สำหรับการเดินทาง