บริษัท วิบุญ โปรดักท์ จำกัด

WIBOON PRODUCT CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105538073245
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/6/2538 พ.ศ. (28 ปี 11 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
21/6/1995 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 51/113-114 ซอยรามคำแหง 96 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น