บริษัท ทวีคูณกิตติชัย จำกัด

TAWEE KOON KITTICHAI CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105538073024
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/6/2538 พ.ศ. (28 ปี 11 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
21/6/1995 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1806/74 ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น