บริษัท โอกาวา เอเซีย จำกัด

OGAWA ASIA CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105538072401
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/6/2538 พ.ศ. (28 ปี 11 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
20/6/1995 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 165,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 700/307 หมู่ที่ 6 ถนนบางนา-ตราด ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น