บริษัท นิมิตรใหม่ ออโตพาร์ท จำกัด

NIMITE MAI AUTO PARTS CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105538071803
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/6/2538 พ.ศ. (28 ปี 11 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
19/6/1995 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 32/1-32/3 หมู่ 1 ถนนนิมิตรใหม่ แขวงทรายกองดิน* เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น