บริษัท เทคโน คองคอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

TECHNO CONCORD (THAILNAD) COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105538071161
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/6/2538 พ.ศ. (28 ปี 11 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
16/6/1995 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 255/95 หมู่ที่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น