บริษัท ชิเคน (ไทยแลนด์) จำกัด

CHIKEN (THAILAND) CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105538071030
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/6/2538 พ.ศ. (28 ปี 11 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
15/6/1995 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 160/129 ชั้น 11 อาคารไอทีเอฟ สีลม พาเลส คอนโดมิเนี่ยม ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น