บริษัท ที.ซี.วี.คาร์ส เซ็นเตอร์ จำกัด

T.C.V. CARS CENTER CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105538070637
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/6/2538 พ.ศ. (28 ปี 11 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
14/6/1995 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 80/181-182 หมู่ที่ 6 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น