บริษัท อาร์.ซี.คอมพาเนี่ยน อินเตอร์เทรด จำกัด

R.C. COMPANION INTERTRADE CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105538070572
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/6/2538 พ.ศ. (28 ปี 11 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
14/6/1995 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 250/77 ซอยรามคำแหง 112 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น